تبلیغات
سرزمین سرگرمی هـای پونی - ای خدا

ای خدا

جمعه 12 شهریور 1395 08:49 ق.ظ

نویسنده: پـــیـنکیـــ پــایــ... ^.^
خدایا 
ز ساعت ۵صبح به اینور نخوابیدیم خاهش میکنم تمومش کن
یادتونه تو پست قبلی گفتم با صدا رعد و برق از خوابم پریدم ؟
از اون ساعت تا الان هی کَرپ و کُروپو رعد و برق میزد 
این کرپ و کروپ معنیش پشت سر هم زدن رعدو برقای ترسناکه اینو با به زابلی میگیم. کرپ و کروپ
خب بگذریم 
اینقدر رعدو برق مییییزززززد 
خخخخخییییییلی وحشتناک بود 
من بر اساس رعدونوری میفهمیدم الان با صداش بلند گوش چند درجس 
یهو یه رعد نوری زد در حد رونالدو ! 
چه ربطی داشت ؟
خب اون رعد زد و من فهمیدم میخپاد بمب منفجر شه !
سرمو کردم لا پتو اصن فرصت نمیداد لامصل تا رفتم 
بببببووووووومممم شپلخاخدززدلههههههه.. و بعدش تموم شد ینی آروم شد 
دقیقا ۱۰تا از این رعدا زد 
منم زیر پتو بودم گگگگرررررسسسنه !!!دسشوییم هم داشت 
مونده بودم برم نرم ؟!
اگرم میرفتم رعد میزد پدرمو در میاورد :|
فقط یه تیکه نون برداشتم گفتم اگه بخورم دستشوییم شدید میشه تا فردا دووم نمیارم 
اگرم نخورم تا فردا گرسنه میمونم 
بدبختی سر من تو اون وضعیت خداااا
اصن نرفتم :/
بعدش رعد نوری که میزد خخخخییلی وحشتناک میزد 
کل  خونه بنفش میشد !!!!!!
تاا این حد !
دقیق دقیق۱۰،۱۲تا رعد بمبی زد 
بعدش نزدیکای صبح هی بارون آروم میشد خیال ما راحت میشد باز میبینی شپلو شپلو شق شتلق شتلقق چچیک 
صداشم خیلی بلند بود 
مامانم نمیدونم به چه دلیلی صبحش قبل رعدو برقا لباساشو شست انداخت تو تشت آبشو خالی کرد همونجا گذاشت رفت :/
امروز ببینید بارون چقدر شدید بود ه این اتفاق افتاده 

خب دیدین ؟
باور کنین حتی ۱قطره از اون آب هارو ما توی تشت نریختیم همشش بارونه !
آشغالای روش هم کار باد تند دیشبه 
خواستم برم دستشویی دیدم لباسام افتاده رو پله ها پله ها هم که خیس خیس بودن روشون از اون آشغالا افتاده بود کلی گلی  بود 
لباسامو که مامانم شست دوباره خیس شدن :(
رفتم جلوتر سفره افتاده بود رو سکو سکو هم که نگو آبشاری شده بود واسه خودش !
همه چی بهم ریخته و کثیف شده بود 
بعضی از گل ها هم شکسته بودن 
عکس 

دیشب وحشتناک بود خیلی بد بود 
بایدیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 12 شهریور 1395 10:09 ق.ظ]